حزب چپ ایران، چه زمانی با جمهوری اسلامی فاصله خواهید گرفت؟!

در تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ اطلاعیه ای بدین مضمون در سایت به پیش انتشار یافت , « ضرورت اتحاد نیروهای چپ و شکل گیری ثقل جمهورخواهان برای گذار از جمهوری...

فرمان هشت ماده ای در شهر دو پارچه

امروز امام جمعه ای که در تابستان تنها راه حل مسئله هفت تپه را قرار گرفتن در زیر مجموعه فرمان هشت ماده ای امام اعلام کردند، دوباره سری به رفقای بخش تجهیزات شرکت نیشکر زد...

چلبی های حامی کارگر ضد امپریالیست !

حالا باید همصدا با نوحه ممد نبودی ما در شرح حال این سیاست بازان بخوانیم بیژن – مسعود نبودی ببینی – سیاست به گا رفته ، خون یارانت از طریق این شارلاتانها به کثافت رفته....

تلگرام صدای حقیقت هفت تپه و مستقل در دو جهت متفاوت ولی در یک خط مشترک

رضا رخشان پروژه رهبر سازی و استفاده از افرادی مانند محمد اشرفی ها و محمد قراگوزلو ها و دیگران بعنوان پروژه رهبران دروغین جنبش کارگری، ادامه داشته است. ما از سال ۸۶ این تجربه را...

درباره حکمتیسم یا “کمونیسم کارگری” ؛

عبدالله رضایی حکمتیسم به عنوان محصول یک دوره جنبش کمونیستی ایران، یا عبارت دیگر یک مرحله شکست و عقب‌نشینی جنبش، مجبور به تجزیه و انشقاق در صفوف خود بوده است و آن ها چاره جز...

یاداشتی در باب هنر و موسیقی

هنر موسیقی بازتاب هستی اجتماعی و محصول شرایط و روابط اجتماعی ای است که موسیقی در آن خلق میشود.این شرایط و مناسبات تولیدی و اجتماعی هستند که بستر ظهور و شکل گیری هنر و اشاعه...

بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیرامون توطئه خائنانه برعلیه جنبش فدائی از سوی گروه بی صلاحیتی بنام «شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» جنبش فدائی، خار خلیده در چشم دشمنان خلق و مخالفان مبارزه انقلابی جنبش فدائی، جنبش انقلابی...

برای تطهیر خودتان ما را کثیف قلمداد نکنید !

رضارخشان دست بردارید از این توهم غلط انداز “تشکلات مستقل”. کدام استقلال؟ استقلال از چی و کی؟ در جامعه طبقاتی، در مبارزه طبقاتی استقلال توهمی بیش نیست.” گفت “این امام زاده ها که شما گردن...

هرگز جنگ ! هرگز فاشيسم ! بیانیه‌ی ضد جنگِ جوانان چپِ آذربایجان

مناقشه بر سر قره‌باغ به سال 1988 تا کنون بر میگردد؛ زمانی که جمعیت کثیری از ارامنۀ این استان در آذربایجانِ جمهوری سوسیالیستی شوروی خواستارالحاق با ارمنستان شدند. جنگی که متعاقباً رخ داد و در...

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران  – اخطار به دوعضویتی ها !

اخطار به دوعضویتی ها ، استعفا داده و تشکیلات سازمان فدائیان را ترک کنید این اسم برازنده شما نیست . دو عضویتی ها ، شما حاملان افکار و ایده های بورژوائی و مدافعان منافع طبقاتی...

نامه سرگشاده هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان (اکثریت), خطاب به تمامی انسانهای آزاده

متحد شویم برای دفاع از انقلاب مردم در راه سرنگونی استبداد! رادیکال بودن به معنی چنگ زدن به ریشه هاست. اما برای انسان ریشه، خودِ انسان است…، ضرورت قطعی برانداختن همه شرایطی است که بشر...

پیام جمعی از هواداران فدائیان خلق – اکثریت (داخل کشور) به مراسم یادمان جانباختگان سال ۶۷

در دفاع از سوسیالیسم (۶٨) پیام به مراسم « یادمان جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، سال ۶۷ » در ارتقاء و رشد جنبش دادخواهی خانواده‌های جانباختگان فاجعۀ ملی بکوشیم! جمعی از هواداران سازمان فدائیان...

حزب چپ ایران و کودتای خزنده ی رهبران اکثریت

ما به شما اخطار میدهیم , چاپ اطلاعیه سازمان اکثریت که توسط باندهای ( بهروز خلیل , مهدی فتاپور و فرخ نگهدار ) نوشته می شود که ارگانهای سازمانی اش از اعتبار قانون اساسنامه ای...

بحران در حزب کمونیست ایران و کومه له

بیانیه ی حزب حکمتیست (خط رسمی) علنی شدن اختلافات در حزب کمونیست ایران، پس از یکدوره انکار و پنهانکاری از طرف رهبری این حزب و سازمان کردستان آن (کومه له)، اعلام رسمی وضعیت بحرانی در...

هشداری دوباره در باره اهمیت امنیت فعالان صنفی و سیاسی داخل کشور

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه ‌کارگر) به نظر ما جمع‌آوری علنی و پرسر و صدای کمک مالی ناچیز و نمادین از سوی چهره‌های شناخته ‌شده “سازمانهای برانداز”، نه تنها دردی از هزاران کارگر اعتصابی هفت‌...

كاربست هاى حكومت

دياكو مرادى چه بخواهيم چه نخواهيم، تضمنين امنيت داخلى و خارجى مرتبط با حق انحصارى دولت در بكارگيرى و استفاده از “زور” است. صيانت از مردم در برابر تجاور خارجى، اداره‌ی شهر به دست پليس،...

مسئولیت فردی , من هنوز شرم دارم !

        من هنوز شرم دارم. از آنکه یک دوره از زندگی سیاسی ام در توهم به نظام جمهوری اسلامی گذشت. این که در روی آوری و باور شماری از نسل انقلاب به...