یاداشتی در باب هنر و موسیقی

هنر موسیقی بازتاب هستی اجتماعی و محصول شرایط و روابط اجتماعی ای است که موسیقی در آن خلق میشود.این شرایط و مناسبات تولیدی و اجتماعی هستند که بستر ظهور و شکل گیری هنر و اشاعه...

بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیرامون توطئه خائنانه برعلیه جنبش فدائی از سوی گروه بی صلاحیتی بنام «شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» جنبش فدائی، خار خلیده در چشم دشمنان خلق و مخالفان مبارزه انقلابی جنبش فدائی، جنبش انقلابی...

برای تطهیر خودتان ما را کثیف قلمداد نکنید !

رضارخشان دست بردارید از این توهم غلط انداز “تشکلات مستقل”. کدام استقلال؟ استقلال از چی و کی؟ در جامعه طبقاتی، در مبارزه طبقاتی استقلال توهمی بیش نیست.” گفت “این امام زاده ها که شما گردن...

هرگز جنگ ! هرگز فاشيسم ! بیانیه‌ی ضد جنگِ جوانان چپِ آذربایجان

مناقشه بر سر قره‌باغ به سال 1988 تا کنون بر میگردد؛ زمانی که جمعیت کثیری از ارامنۀ این استان در آذربایجانِ جمهوری سوسیالیستی شوروی خواستارالحاق با ارمنستان شدند. جنگی که متعاقباً رخ داد و در...

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران  – اخطار به دوعضویتی ها !

اخطار به دوعضویتی ها ، استعفا داده و تشکیلات سازمان فدائیان را ترک کنید این اسم برازنده شما نیست . دو عضویتی ها ، شما حاملان افکار و ایده های بورژوائی و مدافعان منافع طبقاتی...

نامه سرگشاده هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان (اکثریت), خطاب به تمامی انسانهای آزاده

متحد شویم برای دفاع از انقلاب مردم در راه سرنگونی استبداد! رادیکال بودن به معنی چنگ زدن به ریشه هاست. اما برای انسان ریشه، خودِ انسان است…، ضرورت قطعی برانداختن همه شرایطی است که بشر...

پیام جمعی از هواداران فدائیان خلق – اکثریت (داخل کشور) به مراسم یادمان جانباختگان سال ۶۷

در دفاع از سوسیالیسم (۶٨) پیام به مراسم « یادمان جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، سال ۶۷ » در ارتقاء و رشد جنبش دادخواهی خانواده‌های جانباختگان فاجعۀ ملی بکوشیم! جمعی از هواداران سازمان فدائیان...

حزب چپ ایران و کودتای خزنده ی رهبران اکثریت

ما به شما اخطار میدهیم , چاپ اطلاعیه سازمان اکثریت که توسط باندهای ( بهروز خلیل , مهدی فتاپور و فرخ نگهدار ) نوشته می شود که ارگانهای سازمانی اش از اعتبار قانون اساسنامه ای...

بحران در حزب کمونیست ایران و کومه له

بیانیه ی حزب حکمتیست (خط رسمی) علنی شدن اختلافات در حزب کمونیست ایران، پس از یکدوره انکار و پنهانکاری از طرف رهبری این حزب و سازمان کردستان آن (کومه له)، اعلام رسمی وضعیت بحرانی در...

هشداری دوباره در باره اهمیت امنیت فعالان صنفی و سیاسی داخل کشور

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه ‌کارگر) به نظر ما جمع‌آوری علنی و پرسر و صدای کمک مالی ناچیز و نمادین از سوی چهره‌های شناخته ‌شده “سازمانهای برانداز”، نه تنها دردی از هزاران کارگر اعتصابی هفت‌...

كاربست هاى حكومت

دياكو مرادى چه بخواهيم چه نخواهيم، تضمنين امنيت داخلى و خارجى مرتبط با حق انحصارى دولت در بكارگيرى و استفاده از “زور” است. صيانت از مردم در برابر تجاور خارجى، اداره‌ی شهر به دست پليس،...

مسئولیت فردی , من هنوز شرم دارم !

        من هنوز شرم دارم. از آنکه یک دوره از زندگی سیاسی ام در توهم به نظام جمهوری اسلامی گذشت. این که در روی آوری و باور شماری از نسل انقلاب به...

صحبت از آزادی

زندگی مستلزم آن نیست که ما به حساب دیگری پیش‌رفت کنیم، بل‌که ما انسانیت خود را به اشتراک بگذاریم، و بدون درنظر گرفتن این‌که چه کسی قربانی، یا چه کسی جنایت‌کارست،هر جنایتی را یک جنایت...

جامعه در آستانه ی خیزشی نوین

شاهو جمهوری اسلامی وارد وخیم ترین و بحرانی ترین دوران حاکمیت جهنمی خود شده است. بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حکومت را با شتابی بیسابقه به ورطه ی سقوط و ورشکستگی سوق میدهند و...

چگونه ما اتحاد شوروی و چکسلواکی را در ازای کیسه پلاستیکی فروختیم !

– نوشتهٔ آندره ولچک برگردان: غزال رئیسی عارف ماه ها بود که میخواستم داستانم را با جوانان هنگ کنگ در میان بگذارم. اکنون به نظر می‌آید که زمان مناسبی رسیده است چرا که غرب جنگ...

ماركس و جهانى شدن

دياكو مرادى در ميان انبوه متفكران و نظريه پردازان كلاسيك، تنها ماركس بود كه به روشنى به نظريه‌ی جهانى شدن از مُدرنيته متعهد بود. البته جهانى شدن در نظر متفكران ديگر، مصداق عام گرايى (generalis)...

چشم انداز روشنی در راه است ؟!

در شرایط امروز ایران, پیروزی طبقه کارگر و زحمتکشان مستلزم همراهی و همگامی دیگر نیروهای اجتماعی است. بنابراین این فرصت  نباید به رژیم داد که اعتراضات کارگری را با مراسم عزاداری همراه گرداند . کارگران...

“خیانت به منافع ملی”  

هلمت احمدیان درد و رنج سنگین طبقه کارگر ایران و توده‌های زیر ستم سرمایه و حکومت‌اش،  تنها درد حضور روس و چین و انگلیس و… نیست،‌ بلکه رنج از مناسباتی است که با استثماری سنگین،‌...

 مقدم ترین وظیفه ی چپ در شرایط کنونی

چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است. مقدم ترین وظیفه ی چپ در شرایط کنونی تلاش برای سازماندهی و همبستگی نیروهای متفرق خویش و حضور پربار و تأثیر گذار در عرصه...